Toelichting

O

Kwaliteit

Begin 2020 is een Plan van Aanpak uitgewerkt voor fase 2 van het LTP-N. Dit PvA is in het voorjaar schriftelijk door de Schelderaad goedgekeurd en nadien ook door de stakeholders (dat zijn de Schelderaadleden aangevuld met andere belanghebbende partijen). In juli en december zijn twee workshops gehouden. Dit krijgt in 2021 vervolg onder voorzitterschap nieuwe voorzitter van de Schelderaad.