Toelichting

G

Kwaliteit

Voldoende zoet water en optimalisatie van gebruik zijn beleidsdoelen voor de lange termijn. In de Proeftuin Zoet Water worden proeven uitgevoerd die moeten uitwijzen hoe deze doelstellingen te bereiken zijn in een situatie zonder aanvoer van extern water. De voortgang van deze kennisontwikkeling verloopt goed. In 2020 is een proef gestart naar de effectiviteit van subirrigatie, een spaarzame en relatief goedkope manier van watertoediening.