Toelichting

G

Kwaliteit

De RUD Zeeland heeft namens de provincie in 2020 op alle zwemlocaties toezicht gehouden op de veiligheid daarvan.  De controles bij de 56 aangewezen zwemplaatsen in oppervlaktewateren zijn allemaal uitgevoerd. Ook zijn de controles bij alle 134 zwembaden afgerond.