Toelichting

O

Kwaliteit

De aanvankelijke doelstelling is inmiddels in nauw overleg met UNESCO bijgesteld. UNESCO hanteert een ruime tijdplanning vanuit een zorgvuldig proces. De kandidaatstelling is verplaatst naar 2021. In nauw overleg en op advies van  UNESCO is de begrenzing ook aangepast in 2019 waardoor heel de provincie Zeeland binnen het Geopark valt.