Toelichting

G

Kwaliteit

Nadat wij in 2019 een financiële bijdrage voor de landschappelijke inpassing van het terrein hebben verleend, zijn in 202 geen verdere acties op dit gebied noodzakelijk gebleken. De beschikbare gronden op het terrein zijn door ons verkocht aan de daar gevestigde ondernemers.