• Toeristische data en informatie digitaal beter zichtbaar, vindbaar en herbruikbaar maken samen met de partners van de Toeristische Uitvoeringsallianatie.
  • Ondersteunen van initiatieven uit het toeristisch bedrijfsleven die inspelen op de kansen van big data en technologische ontwikkelingen.Toelichting

O

Kwaliteit

In 2020 is verder gewerkt aan het beter vindbaar maken van informatie, bijvoorbeeld een website bij de HZ over toeristische mobiliteit voor met name overheden. Voor toeristische datazijn stappen gemaakt in het project Zeeland in Data, een brede database van toeristische informatie, waarmee diverse stakeholders hun websites kunnen vullen.. In 2021 wordt hier verder aan gewerkt en wordt de governancestructuur bepaald, met als verwachting in 2021 een start van de database. Verder zijn door NV Economische Impuls ondernemers ondersteund in hun digitale vraagstukken. In 2021 wordt dit voortgezet.