Toelichting

G

Kwaliteit

In 2020 zijn marktpartijen op eigen initiatief gestart met verglazing van grote kernen zoals Tholen, Goes en Terneuzen. Nadat bleek dat deze marktpartijen buitengebieden niet in deze plannen wilden meenemen, hebben we in de zomer van 2020 de haalbaarheid van verglazing van de buitengebieden laten onderzoeken. Uitkomst is dat (lokale) overheden weinig instrumenten hebben om verglazing van buitengebieden af te dwingen bij deze partijen. Om deze reden hebben we samen met gemeenten eind 2020 een marktconsultatie gestart onder alle kleine en grote glasvezelbedrijven met als doel in beeld te krijgen of initiatieven vanuit de markt te verwachten zijn. Resultaten hiervan komen in het voorjaar 2021 beschikbaar.