Toelichting

O

Kwaliteit

Door de vertraging in de uitvoering in de duurzaamheidsscans zijn slechts twee mogelijkheden naar voren gebracht voor demonstratieprojecten voor verduurzaming op bedrijventerreinen. Deze voorstellen hebben betrekking op de bedrijventerreinen Smokkelhoek in Kapelle en Welgelegen in Tholen. Beide projecten zullen in 2021 uitgewerkt worden.