Toelichting

O

Kwaliteit

Door het uitstel van de wet zijn ook de pilots uitgesteld. Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereiding en uitvoering van de (keten)pilots. Planning voorziet er in dat we medio 2021 de pilots hebben doorlopen en dat we de implementatie verder kunnen voorbereiden.