Onderdeel van de aanpak is het maken van een regionale structuurvisie warmte en warmtetransitieplannen per dorp/wijk, waar we gemeenten in willen ondersteunen.

Subdoel: Realiseren aardgasloze verwarming (Gebouwde omgeving)Toelichting

G

Kwaliteit

Vanuit de RES Gebouwde Omgeving samen met gemeenten de opdracht geformuleerd voor de Regionale Structuur Warmte. Dit is samen met de eerder opgemaakte Energietransitie Atlas Zeeland de basis voor de gemeentelijke Transitievisies Warmte. In de subtafel Transitievisie Warmte wordt samen met gemeenten gewerkt aan de Transitievisies Warmte die in december 2021 opgeleverd zullen worden.