Toelichting

G

Kwaliteit

Het aantal initiatieven op het platform groeit gestaag mede dankzij een drietal financiële impulsen van het VSB fonds voor het professionaliseren van initiatieven.  Naast de Rabobank Walcheren/Noord-Beveland, de Provincie Zeeland, de gemeente Tholen en Vlissingen is eind 2020 ook de gemeente Sluis partner geworden. De doorontwikkeling van MAEX Zeeland maakt deel uit van de Regiodeal Zeeuwen zelf aan zet die in 2020 tussen Rijk en de regio is afgesloten.