Toelichting

G

Kwaliteit

De maximumsnelheid op de A256 is terug gebracht naar 100 km/uur, de regelingen van de Zeelandbrug en de verkeerslichten bij de kruising N256 / Langeweg zijn aangepast. Verder zijn in 2020 voorbereidingen getroffen om op de N256 maatregelen uit te voeren. Voor de korte termijn gaat het om het installeren van zogeheten slimme verkeersregelinstallaties, de afwaardering van de N664 (tussen ’s-Heer-Hendrikskinderen en Eindewege) en de aanleg van een bypass voor het landbouwverkeer. Voor de lange termijn zal de in 2019 opgestelde variantenstudie verder worden uitgewerkt. Hiertoe is in 2020 gestart met een studie die moet resulteren in een oplossingsrichting voor de herinrichting van de N256 op het tracé tussen Goes (A256) en de afslag op Noord-Beveland (N255) in deze coalitieperiode. Er is projectgroep en een bestuurlijk overleggroep gevormd met betrokken gemeenten om samen de studie uit te gaan voeren.