Toelichting

R

Kwaliteit

Voor deze activiteit is  het lastig gebleken met netwerkpartijen een  passende aanpak op te zetten.  Vanwege prioriteitstelling is er voor gekozen  eventuele verdere actie via de eindgebruikersaanpak of het platform MAEX Zeeland te verkennen.