Toelichting

G

Kwaliteit

De samenwerking leidt tot voortzetting van de afspraken die we met elkaar hebben op het gebied van benutten van elkaars huisvesting en de samenwerking rond de gladheidbestrijding.