Toelichting

G

Kwaliteit

In 2019 heeft het college de bijdrage voor de nieuwe entiteit Taskforce-RIEC Brabant Zeeland vastgesteld voor de jaren 2020 t/m 2023. De totale som is opgebouwd uit een bijdrage voor het onderdeel Taskforce en het onderdeel RIEC, resulterend in een nieuwe, verhoogde bijdrage van €100.000 per jaar. Met deze bijdrage kan de Taskforce-RIEC haar inzet voor de regio Zeeland continueren en verstevigen. Niet alleen middels ondersteuning voor onze eigen provinciale organisatie, zoals advisering in Bibob-casuïstiek, maar ook met ondersteuning, projecten en advisering van overige partners in de regio Zeeland, zoals gemeenten en de partners in de havendriehoek.