Toelichting

G

Kwaliteit

Is ingevuld via lopende pilotprojecten als de Kruispolder, opwerking effluent RWZI Terneuzen en Living Lab Schouwen-Duiveland en wordt verder via andere trajecten opgepakt.