Toelichting

G

Kwaliteit

In 2020 is het team Europa volop bezig geweest om voor de laatste call`s van de aflopende Europese programma`s zoals OP Zuid, INTERREG projectvoorstellen in te (laten) dienen. De uitwerking hiervan leest u terug onder hoofdstuk 4, Regionale Economie.