Opstellen van een (marketing- en promotie)strategie voor het positioneren van Zeeland als regio om te wonen, werken en studeren. Hierbij wordt een uitwerking gemaakt voor het vinden, begeleiden en te faciliteren van geïnteresseerde nieuwe inwoners, werknemers en studenten en wordt gekeken hoe we Zeeuwse forenzen aan een passende baan in Zeeland kunnen helpen.Toelichting

O

Kwaliteit

In de concept Zeeuwse Marketingstrategie, die op 5 februari 2021 in PS is behandeld, staat de integrale marketing van Zeeland centraal. Het gemeenschappelijke doel is een ‘Sterk profiel van & imago voor Zeeland’ neerzetten als regio waar het goed leven, wonen, studeren, ondernemen, recreëren en werken is. Er is een gezonde bevolkingsopbouw, een sterke economie, een duurzame toeristische sector en voldoende arbeidspotentieel en studenten. Die gemeenschappelijke doelstelling is alleen haalbaar als er intensief wordt samen gewerkt en er voldoende uitvoeringskracht is. De marketingstrategie voor wonen ligt er dus in de basis, maar vormt een integraal onderdeel van de totale aanpak. De afgelopen jaren is er wel een pilot gedraaid om de marketing van Zeeland voor wonen en werken te versterken. Samen met de zorgsector/-werkgevers en de Zeeuwse Huisartsencooperaties is gewerkt aan een aanpak om meer (huis)artsen naar Zeeland te halen die hier komen wonen en werken. Deze aanpak blijkt succesvol. In Q1/Q2 van 2021 is de evaluatie van deze pilot beschikbaar.