Gericht op het herpositioneren van Zeeland als regio om te wonen, werken en studerenToelichting

R

Kwaliteit

Het is, mede door COVID-19, niet haalbaar gebleken om nog in 2020 een breed gedragen ZMO (Zeeland Marketing Organisatie) op te richten. Wel is het gelukt om in december 2020 een door de Stuurgroep Marketing opgestelde concept Marketing Strategie Zeeland op te stellen en naar PS te sturen.