Toelichting

G

Kwaliteit

In 2020 zijn er, ondanks de beperkingen door het coronavirus, verschillende interactieve bijeenkomsten gehouden over Omgevingsvisie, Slimme mobiliteit, Gebiedsvisie en gebiedsontsluiting, Veerse Meer en Ondermijning.