Toelichting

G

Kwaliteit

Door de uitvoering van de in het statenbesluit over de ‘Veranderende werkwijzen Provinciale Staten’ genoemde maatregelen is hier meer invulling aan gegeven en zijn er (digitale) bijeenkomsten gehouden.