Toelichting

G

Kwaliteit

De vijf acties zijn afgerond. De laatste, het organiseren van een conferentie is a.g.v. Covid gecanceld en gaan we niet meer conform het toenmalige idee tot uitvoer brengen. De uitkomsten van het prestatieonderzoek zijn inmiddels achterhaald a.g.v. de gevolgen van Covid. Samen met gemeenten is inmiddels een traject (de Leerwerkkring binnensteden) opgestart  op welke wijze met behulp van het ruimtelijk instrumentarium binnensteden compacter gemaakt kunnen worden (crossover met de woonagenda).