• In beeld brengen toeristische mobiliteitsstromen via Europees project MOVE, met Kenniscentrum Kusttoerisme (KCKT), Walcherse gemeenten, UGent
  • Vanuit het Europees project MOVE ten minste drie pilots duurzame mobiliteit uitvoeren.
  • Faciliteren en eventueel uitvoeren innovatieve mobiliteitsconcepten (verdere verdieping samenwerking gemeenten)
  • Status vijfsterrenfietsprovincie verder verstevigen. Uitwerken en uitvoeren belevingsconcepten (bijvoorbeeld Fietsen op het Strand, faciliteren en begeleiden transitie LF routes naar iconische routes, uitvoeren afspraken Rondje Pontje en verdere uitrol project bikesharing).Toelichting

O

Kwaliteit

Ook in 2020 is wederom de nodige vervoersdata verzameld die leidt tot meer inzicht in vervoersstromen, herkomsten, bestemmingen, reismotieven, etc. Er is een model ontwikkeld dat op basis van vervoersstromen voorspellingen geeft over vervoersstromen, drukte, etc.

Door COVID-19 zijn 2 van de 3 pilots (OV-Flex en Bed and Bike) niet doorgegaan. Planning is nu om deze pilots in 2021 te laten plaatsvinden. De derde pilot (coachen) heeft wel plaatsgevonden. In 2020 is met diverse acties de status van vijfsterrenfietsprovincie verder verstevigd, zoals door het realiseren van fietsrustpunten op Schouwen-Duiveland en (door een voucherregeling) realisatie van een kleine 200 extra fietsvoorzieningen langs het fietsknooppuntensysteem. Daarnaast is voor het behoud van de vijfsterrenstatus zorggedragen voor de borging van het Routebureau tijdelijk bij de provincie.