Toelichting

O

Kwaliteit

De Zeeuwse landbouwvisie wordt uitgewerkt in het thans in voorbereiding zijnde uitvoeringsprogramma landelijk gebied wat binnenkort aan PS voorgelegd zal worden.