Toelichting

O

Kwaliteit

zie ook Zichtbaar Zeeland:

Het inzetten van mogelijkheden ICT en data bij elk van de drie pijlers van het Aanvalsplan Arbeidsmarkt vergt meer tijd dan voorzien.