Toelichting

G

Kwaliteit

Met succes zijn door de arbeidsmarktregio methodieken en instrumentarium ontwikkeld en ingezet