Toelichting

O

Kwaliteit

Bestuurlijk overleg met de sector gevoerd. Aan de hand daarvan wordt gewerkt aan een plan van aanpak wat onderdeel uit zal maken van het uitvoeringsprogramma landelijk gebied.