Toelichting

G

Kwaliteit

Eiwittransitie is de overgang van het gebruik van dierlijk eiwit naar meer plantaardige vormen. In Zeeland hebben we hiervoor de gehele keten in huis, van veredelaar tot consument. Alle schakels moeten ook gestimuleerd worden, alleen productie zonder marktvraag is zinloos. Met diverse projecten werken we hieraan, Foodcurators en Fooddelta Zeeland kijken met name naar de afzetkant en het project Zeeland Bonenland richt zich op de teelt