Toelichting

G

Kwaliteit

Functionele agrobiodiversteit betekent de natuur de boer laten helpen en andersom, bijvoorbeeld natuurlijke plaagbestrijding. Het onderwerp staat erg in de belangstelling en talloze onderwerpen worden onderzocht, ook in Zeeland, bijvoorbeeld het onderzoek van de WUR naar agroforerstry, en de opdracht verlenging onderzoek Akkerbelt in Zeeland. Uit eerste resultaten blijkt dat een combinatie van instrumenten vaak het beste werkt.