Toelichting

G

Kwaliteit

De bodem is de belangrijkste productiefactor voor de akkerbouw. Om bodemproblemen als verdichting en teruggang organische stof te voorkomen experimenteren we met innovaties en technieken. De bodem kan daarnaast CO2 opslaan in plantenresten en zo bijdragen aan het klimaatvraagstuk. Rondom al deze onderwerpen zijn we projecten gestart, zoals onderzoek toepassing Bokashi, carbon farming ZLTO, POP3 project biologische landbouw bodemverbetering Voedselbron Graauw, diverse activiteiten bijvoorbeeld lobby fosfaatwet.