Toelichting

G

Kwaliteit

Beschikbaarheid van voldoende zoet water is een voorwaarde voor een succesvolle teelt. De afgelopen jaren hebben we gezien dat dit niet altijd vanzelfsprekend is. Lange perioden van droogte wisselen af met hevige neerslag en wateroverlast. Om in de toekomst beter voorbereid te zijn op deze extremen experimenteren we met nieuwe technieken, ontwikkelen we kennis en ondersteunen projecten zoals diverse projecten POP3 regeling investeringen water, Ondergronds beregenen Rusthoeve, Broedplaats zoet water Schouwen Duiveland en vele anderen.
Dit onderwerp is dermate belangrijk dat we het apart uitwerken in het Deltaprogramma Zoet Water