Toelichting

G

Kwaliteit

In 2020 zijn financiële bijdrage verleend aan verschillende innovatieve projecten, waaronder alternatief voor pulsvisserij, zeewierkweek Veerse Meer, Early Warning systeem schelpdieren, ontwikkeling haspelmachine flyshootvisserij en projecten op het gebied van eiwittransitie.