Door o.a.:
- de MKB Samenwerkingsagenda en het MKB Actieplan (voor het ‘brede’ MKB) waar kansrijk verder uitwerken.
- In samenwerking met de FME (federatie voor de metaal en elektrotechnische industrie) en betrokken partners uitvoering geven aan acties uit de Implementatieagenda Smart Industry 2018-2021, zoals het project FOKUS dat als doel heeft bedrijven te helpen om aan de slag te gaan met Smart Industry. De Implementatieagenda Smart Industry 2018-2021 heeft als kerndoel om de digitalisering in bedrijven te versnellen en valt onder de afspraken uit de MKB-samenwerkingsagenda.
- Het opzetten van en uitvoering geven aan aanvullende innovatiefinancieringsinstrumenten zoals Financieringstafels voor het mkb (uitwerking van het MKB actieplan van het Rijk en het Vitaliteitsfonds (fonds voor de verblijfsrecreatie in Zeeland). Het verkennen van een fonds voor de culturele sector (Cultuurlening).Toelichting

G

Kwaliteit

Veel van de ondernemersondersteuning was dit jaar gericht op het dempen van de impact van de gevolgen van het coronavirus op de Zeeuwse Economie en werkgelegenheid.
Zo hebben we Zeeland Financial Matching uitgebreid voor het brede MKB en nieuwe vouchers toegevoegd voor ondernemers die deze crisis hebben aangegrepen om hun innovatievermogen te versterken en
daarvoor moesten investeren of een adviseur inschakelen. Tevens heeft het programma SOS Dockwize meer dan 100 deelnemers met een individueel en concreet actieplan geholpen naar een toekomstbestendige onderneming. Het programma helpt de ondernemers niet alleen de coronacrisis door te komen, maar er vooral ook sterker uit te komen.
De financieringstafel Zeeland/West Brabant is een platform van (alternatieve) financiers die periodiek sinds 2019 gezamenlijke bijeenkomsten organiseren. Op basis van concrete financieringsvraagstukken van ondernemers bundelen negen partijen de krachten. Het doel van de tafel is om een bijdrage te leveren aan het oplossen van financieringstekorten bij het brede MKB. In 2020 zijn zes matches gerealiseerd voor een bedrag van € 570.000.
Medio 2020 is het Fonds Verblijfsrecreatie opgericht. Eind 2020 is de eerste investering gerealiseerd (lening van € 400.000).