In de RES is per sector onderbouwd hoe we het beoogde einddoel bereiken van 49% CO2-emissiereductie in 2030 (en 80-95% reductie in 2050).Toelichting

G

Kwaliteit

De RES is in 2020 door Provinciale Staten en alle gemeenteraden vastgesteld, waarmee de strategie voor het bereiken van 49% CO2-emissiereductie in 2030 in heel Zeeland is vastgesteld voor alle sectoren.