• In samenwerking met gemeenten komen tot pilots voor integratie van openbaar vervoer en doelgroepenvervoer
  • Verdere ontwikkeling deelconcepten ‘van bezit naar gebruik’: autodelen (emobilitypark), fietsdelen (fietshubs)
  • Gebiedsgericht faciliteren van kleinschalige mobiliteitsinitiatieven (vervolg op regioaanpak Schouwen-Duiveland)
  • Smart Mobility: transitie-pad opstellen naar autonoom vervoer in ZeelandToelichting

O

Kwaliteit

- met de gemeenten Middelburg en Vlissingen vindt overleg plaats over pilot rond integratie van openbaar vervoer en doelgroepenvervoer;

- deelconcepten van bezit naar gebruik: Op diverse plekken in Zeeland is deelmobiliteit uitgebreid. In enkele gemeenten zijn deelfietsen beschikbaar, met 14 inleverlocaties. Het aantal deelauto's neemt toe en diverse plannen voor uitbreiding zijn in voorbereiding. In 2021 zijn op diverse onderwijslocaties schoolmobiliteitshubs voorzien. Door corona is er het tempo van uitbreiding wel lager dan voorzien.

- kleinschalige mobiliteitsinitiatieven: Op Schouwen-Duiveland zijn diverse toevoegingen gedaan aan het eilandelijk mobiliteitssysteem. Enkele deelauto's en een bredere gebruikersgroep voor de Schoolbus Zonnemaire. Thover op Tholen ontwikkelt zich door meerdere vormen van groepsvervoer aan te spreken en maaltijdservice aan te bieden. De ontmoetingsbus Reimerswaal is een nieuw mobiliteitsconcept dat is voorbereid en zal starten op het moment dat de coronacijfers het toelaten.

- smart mobility: Plan van aanpak voor autonoom vervoer op Schouwen-Duiveland is opgestart, in 2021 wordt dit verder uitgewerkt om te komen tot een pilot. De prehaalbaarheidsstudie voor het inzetten van een autonoom Pontje is afgerond. Deze wordt nu enthousiast opgepakt om tot een pilot te komen in de haven van Vlissingen. Er wordt door onder andere de gemeente Vlissingen, Provincie Zeeland, Damen Shipyards en Hogeschool Zeeland gebouwd aan een consortium om een 2-jarige pilot op te zetten. In gemeente Sluis zijn verkennende gesprekken over de inzet van grensoverschrijdend autonoom transport.