Toelichting

G

Kwaliteit

Er is in 2019 een demografische prognose opgesteld. Deze prognose wordt elke drie jaar opgesteld. De volgende prognose is voorzien voor 2022.