• In de praktijk brengen in samenwerking met natuurorganisaties en toeristisch-recreatieve organisaties van de in 2019 ontwikkelde brandingstrategie.
  • In of bij ten minste twee natuurgebieden extra (recreatieve) voorzieningen aanbrengen om de beleving van de natuur te vergroten.
  • Gezamenlijk met partners en de Zeeuwse Natuur wordt een gezamenlijk plan tot uitvoering gebracht gericht op activiteiten die zorgen dat natuurgebieden kunnen worden beleefd, natuureducatie, natuurvoorlichting en –promotie.
  • Toewerken naar het verkrijgen van de UNESCO GeoPark status als onderscheidend identiteitskeurmerk voor heel Zeeland, westelijk Noord-Brabant en het noordelijk deel van de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen.
  • Het totaal aan voorzieningen, activiteiten, bezienswaardigheden en programma’s op het
    gebied van natuurbeleving is op één plaats vindbaar en duidelijke en overzichtelijk ontsloten.Toelichting

G

Kwaliteit

In 2020 zijn in overleg met betrokken partijen promotiecampagnes “Altijd Open” en de serie “Natuurlijk!” uitgevoerd. Voor een aantal belevingsprojecten is in 2020 een subsidieaanvraag ingediend welke in 2021 en/of 2022 worden gerealiseerd. Het betreft diverse natuurbelevingsprojecten verdeeld over Zeeland

Met natuurbranding partners wordt uitvoering gegeven aan een activatieplan met doelstellingen voormarketing/communicatie, bezoekersmanagement, bewustwording en betrokkenheid en activiteitenaanbod. Op natuureducatie en –voorlichting is vooral ingezet via het jaarplan van het samenwerkingsverband De Zeeuwse Natuur.
Inmiddels is ook de provincie West-Vlaanderen met de Zwinstreek aangesloten bij het Geopark. Het initiatief zit nu in de fase van inrichting en realisatie samen met ruim 100 partnerorganisaties. Met toeristische organisaties in het gebied wordt uitgewerkt hoe de meerwaarde van het Geopark keurmerk verzilverd kan worden. De educatieve lijn wordt ingevuld door samenwerking van o.a. NME partners, musea, universiteiten en hoge scholen. Gastheren van het landschap (recreatie/horeca ondernemers) worden Unesco Geopark ambassadeur. Bestaande gidsen krijgen extra scholing/kennis om Geopark gerelateerde excursies te geven.
Het in samenwerking met de natuurbranding partners ontwikkelde platform www.natuurinzeeland.nl is, inclusief content, overgeheveld naar Zeeland Visit. Promotie van het gezamenlijke aanbod aan natuurbelevingsvoorzieningen en –activiteiten zal in de toekomst worden ondergebracht binnen de Zeeland Marketing Organisatie.