• Uitvoering SAIL (Europees project: Stay Active and Independant for Longer) (tot juli 2020);
  • Stimuleren van nieuwe crossectorale initiatieven op het gebied van Natuur (gezond naar buiten), Sport en bewegen (gezond bewegen), Food (gezonde voeding), Recreatie (gezond recreëren) en/ of Vitaliteit/preventie (gezond blijven).
  • Opvolgen van de in 2019 met door Impuls verleende vouchers ondersteunde initiatieven.
  • Uitvoering programma Jong Leren Eten via IVN en De Zilte Academie Zeeland t.b.v. stimuleren gezonde voeding voor de jeugd/ jongeren (inwoners en recreanten)Toelichting

O

Kwaliteit

Voortgang/Resultaat
In 2020 zijn geen nieuwe activiteiten opgezet. De uitgifte van stimuleringsvouchers is minimaal, door wijziging in prioriteiten bij ondernemers als gevolg van Corona. Wel zijn vanuit verstrekte innovatievouchers crossovers gelegd tussen vrijetijds- en zorgsector om een gezonde leefomgeving en leefstijl te stimuleren. Het project SAIL is afgesloten met een webinar en er is een themapublicatie opgeleverd met een visie op gezondheid in Zeeland. Ook is in 2020 gestart met een evaluatie van Gezond in Zeeland. Het landelijke programma Jong Leren Eten 2017-2020 is afgesloten met een landelijke publicatie, een Zeeuwse menukaart met lesaanbod voorgezond en duurzaam voedsel, de opzet van een netwerk van Zeeuwse klasseboeren en met de aanleg van verschillende groene schoolpleinen en voedselbosjes