Toelichting

O

Kwaliteit

Eind 2020 zijn de voorbereidingen getroffen om begin 2021 toezichtdialogen te organiseren met de 13 gemeenten. Hiermee geven we gehoor aan de actielijn ‘beter voeren dialoog’. We beogen hiermee een vertrouwensrelatie met de gemeente op te bouwen en gaan in gesprek over de aangeleverde toezichtinformatie. In het kader van kennisdeling wordt door het archieftoezicht, in samenwerking met de gemeenten en het Zeeuws Archief, onderzocht op welke manier themabijeenkomsten kunnen bijdragen aan informatie- en archiefbeheer in Zeeland. Zowel gemeenten als provincie staan hier voor gelijkaardige uitdagingen om te kunnen voldoen aan de archiefwet.