Prestatieafspraken maken met ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland (ZB), Zeeuws Museum, Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) en Centrum voor Beeldende Kunst vormgeving en architectuur Zeeland (CBK Zeeland) over hun inzet en bijdragen aan de culturele infrastructuur in relatie tot andere sectoren.Toelichting

G

Kwaliteit

Prestatieafspraken zijn gemaakt, neergelegd in beschikkingen en gemonitoord via ambtelijke en bestuurlijke overleggen.