Door middel van het afsluiten en monitoren van de dienstverleningsovereenkomsten 2020 conform kwaliteitsniveau 2.1, het evalueren van de jaarcijfers 2019 en het voorbereiden van de overeenkomsten voor het jaar 2021.Toelichting

G

Kwaliteit

De uitvoering van de jaarplannen 2020 die de provincie heeft gesloten met de RUD Zeeland en de DCMR zijn om de 6 weken op ambtelijk en bestuurlijk niveau geëvalueerd. Er heeft periodiek overleg tussen bestuur en directie van de omgevingsdiensten plaats gevonden over inhoudelijke zaken en over de voortgang van bestede uren. Successen en verbeterpunten over en weer zijn met elkaar gedeeld. Voorts is gewerkt aan de totstandkoming van de jaarplannen 2021 .