Toelichting

G

Kwaliteit

De Zeeuwse waterstofambities hebben zich in 2020 concreet vertaald in het Hydrogen Delta programma, één van de vier prioritaire projecten uit het Regioplan 2030-2050 van Smart Delta Resources. Dit programma, waarin de industrie samen optrekt met de Provincie, heeft de aspiratie de regio te positioneren als grootste waterstofcluster van Nederland, Vlaanderen en Europa. Dit door op grote schaal groene waterstof te produceren, lokaal te verbruiken én te importeren en exporteren. Verder is er in 2020 met middelen uit het Wind in de Zeilen-pakket een fiche ''Waterstof'' opgezet, dat moet bijdragen aan de bovengenoemde ambities.