Toelichting

G

Kwaliteit

De RUD Zeeland heeft ook in 2020 de begeleiding van bodemsaneringen voor de provincie uitgevoerd. Zo is voortgegaan met de uitvoering van een aantal langlopende bodemsaneringen. De uitvoering van één bodemsanering moest vanwege externe factoren doorgeschoven worden naar 2021.