Toelichting

G

Kwaliteit

In 2020 is een nieuwe VTH strategie met alle partners in Zeeland opgesteld. Vaststelling daarvan zal in 2021 plaatsvinden. Dit is ook aanleiding om het VTH+s programma op onderdelen aan te passen in 2021.