Toelichting

O

Kwaliteit

De eerste pilot betreft een gebiedsgerichte aanpak voor brandganzen in west Zeeuws-Vlaanderen conform het advies van de Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade.  Deze pilot is uitgevoerd maar heeft uiteindelijk, vanwege het ontbreken van voldoende draagvlak bij de stakeholders, geen navolging gekregen.  

In 2021 zal een vervolg gegeven worden aan innovatieve projecten om wildschade te voorkomen, maar dan voor andere diersoorten en andere maatregelen.