De Provincie Zeeland verkent de kansen met het Ministerie van I&W, de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant om een goedervervoer corridor Zuid te ontwikkelen. Enkele studies zijn al uitgevoerd. In het najaar volgt een besluit om in 2021 te start met de ontwikkeling van de corridor Zuid.  Dit moet de  basis vormen voor een actieprogramma goederenvervoer corridor Zuid.Toelichting

O

Kwaliteit

De provincie Zeeland neemt ook deel aan het landelijke project connected transport corridors. In samenwerking met de wegbeheerders worden in Zeeland projecten ontwikkeld om meer invloed op het wegverkeer te krijgen door middel van het gebruik van moderne communicatiesystemen. Er is een plan van aanpak en het vinden van een programmamanager is gaande.