de (fysieke) veiligheid. Daarbij wordt een verdere structurele samenwerking binnen een Campus-constructie uitgewerkt. Wij ondersteunen deze ontwikkeling.Toelichting

G

Kwaliteit

In 2020 is ingezet op de verdere ontwikkeling van de samenwerking met het kennis en informatienetwerk voor maintenance in het bedrijfsleven.