Toelichting

G

Kwaliteit

In 2020 is op initiatief van de provincie gestart met het overleg omgevingsrecht Zeeland waarbij alle bevoegde gezagen voor omgevingszaken met elkaar aan tafel zitten. Het eerste resultaat is het vaststellen van een nieuwe gezamenlijke VTH strategie. In dat kader is ook de wettelijke coördinatietaak op dat gebied tussen bestuursrechtelijke- en strafrechtelijke partners verder opgepakt.