De RES is hier een integrale bouwsteen voor. Het proces om tot de RES te komen wordt vervlochten
in de totstandkoming van de Omgevingsvisie.Toelichting

G

Kwaliteit

Bij het opstellen van de omgevingsvisie wordt uitgegaan van de Regionale Energiestrategie (RES). De RES 1.0 is in 2020 vastgesteld in Provinciale Staten en in alle gemeenteraden van Zeeland.