Toelichting

G

Kwaliteit

De Zeeuwse landbouwvisie wordt uitgewerkt in het thans in voorbereiding zijnde uitvoeringsprogramma landelijk gebied wat voor de zomer 2021 aan PS voorgelegd zal worden. Hierin worden ook de onderwerpen eiwittransitie en ketens behandeld. We verwijzen derhalve naar Programma 3 voor de nadere uitwerking.